Mənsurov Mənsur Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, 2-ci Şıxlı kəndi  
Təvəllüdü 15.05.1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5505.02

Arxeologiya

“Qərbi Azərbaycanın alt paleoliti”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75


14


18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Qərbi Azərbaycanın açıq paleolit düşərgələrini tədqiq etmişəm.

2. Kəlbəcər rayonunda Zar mağara düşərgəsini açmışam.

3. Ceyrançölün paleolit düşərgələrini qeydə alıb elmi təhlilini vermişəm.

4. Azıx mağarasının qazıntılarında 16 il fəal işləyib dövrlərin araşdırılmalarını aparmışam.

5. Böyük Qafqaz dağlarının yayılması və texniki ənənələrini öyrənməklə məşğulam.

 

Elmi əsərlərinin adları

1. Палеолит Азербайджана, məqalə, Археология и Этнология Кавказа 2002. Тбилиси

2. Позднопалеолитические остатки в Мусаллах ери в Абшероне. Археология Кавказа. Материалы конференции. Тбилиси. 2002, İ.Əliyev, məqalə

3. Azərbaycanın üst paleolit probleminə dair. Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 10 illiyinə dair “Elmi konfrans”. B. 2003. Məqalə, səh. 15-17

4. Təbii mühit və ibtidai insan, məqalə, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt filialının məqalələr toplusu. Sumqayıt 2004, səh. 50-51

5. Ceyrançöl mağara monastrları haqqında, məqalə, 2003-2004-cü illərin arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatları. B. 2005, səh. 71-72

6. Keşikqala vəQatar dağ silsiləsi alban məbədləri, məqalə, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Sumqayıt filialı. Elmi məqalələr toplusu. B. “Elm” 2005, səh. 72-77

7. Предварительные результаты разведочных работ совместной Азербайджан-Российской экспедиции осенью 2005 года. Археология, Этнография, Фольклористика Кавказа (тезисы). Б. 2005, məqalə, səh. 90-91

8. Böyük Qafqazın cənub-şərq ətəklərində paleolit tapıntıları.Məqalə, Azərb. Müəllimlər İnstitutu. Elmi məqalələr toplusu IV. B. 2006

9. Ceyrançöldə ilk paleolit tapıntıları. Məqalə, Arxeologiya və Etnoqrafiya jurnalı. Bakı 2007, səh. 9-19

10. Нижнепалеолитические находки юго-восточного склона Большого Кавказа.Məqalə, Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа. Konfrans materialları. Tbilisi – Batumi 2006

11. Ceyrançöldə qazıntı və axtarış-kəşfiyyat işlərinin 2008-ci il nəticələri. Məqalə, 2008-ci il çöl-tədqiqat nəticələri

12. О путях расселения первобытных людей и технической традиции. Məqalə, Археология и Этнология Кавказа. Международная конференция. Şəmkir 2008, səh. 28-34

13. Azərbaycanın açıq paleolit düşərgələri. Məqalə, Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü abidələri. I cild. Azərbaycan – Bakı 2008

14. Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Ceyrançöl dəstəsinin 2009-cu il çöl tədqiqatlarının ilkin nəticələri. Məqalə, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. B. 2009

15. Палеолитические изменения, эволюция первобытного человека и этапы развития . Məqalə, Археология, этнология и фольклористика Кавказа. Тбилиси 2009

16. Раннепалеолитические памятники Кавказа. Məqalə, Карабах в каменном веке. Международная археологическая конференция. Б. 2010, səh. 210-216

17. Об геологическом и археологическом возрасте нижних слоев пещеры Азых. Məqalə, Доклады Академии наук Азербайджанской Республики. Серия геология. Б. 1993, С.Велиев

18. Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Ceyrançöl dəstəsinin 2010-cu il çöl tədqiqatlarının yekunu. Məqalə, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. B. 2012

19. Əyrilər dəmir dövrü yaşayış yeri. Məqalə, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012, Ş.Nəcəfli

20. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında çap olunmuş paleolit abidələri və tədqiqatçıları. Məqalə

21. Ceyrançöl paleolit ekspedisiyasının 2010-cu il çöl tədqiqatlarının ilkin nəticələri.Məqalə, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2011. Bakı 2012, səh. 29-36

22. Böyük Qafqazın cənub-şərq ətəklərində ilk paleolit düşərgələri (texniki komplekslər və miqrasiya məsələləri). Məqalə, Azərbaycanın “Arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində” Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 10-14 noyabr 2013-cü il

23. Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Böyük Qafqazın cənub-şərq (Qafqaztala – Balakən) dəstəsinin 2012-ci il çöl tədqiqatlarının ilk nəticələri. Məqalə, Bakı 2013-cü il

24. Əyrilər dəmir dövrü yaşayış yeri. Məqalə, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012 B., Ş.Nəcəfli

25. Результаты разведочных исследований на севере Азербайджана в 2005 г.. Məqalə, Археологии Сибири, т. XI, ч. 1. Новосибирск 2005, А.Р.Деревянко, М.Мансуров, А.Г.Зейналов

26. Eopleystosen Quruçay mədəniyyəti və Erkən Pleystosendə (qədim Aşel). Məqalə, “Qobustan və İsmayıllı rayonlarının paleocoğrafiyası”. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XVII cild. Bakı, 2013, səh. 24-28., B.C.Ələsgərov M.M.Mənsurov, M.Q.Kərimov

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1. Sumqayıt Dövlət Universitetində SSRİ arxeologiyası və etnoqrafiyası

2. Sumqayıt Müəllimlər İnstitutu Azərbaycan tarixi fənləri üzrə mühazirələr demişəm

 
Digər fəaliyyəti  “Keşikçidağ Dövlət Tarixi-Mədəni” və “Aveydağ Dövlət Tarixi-Mədəni” qoruqlarında elmi məsləhətçi
Təltif və mükafatları Qərbi Azərbaycanda Açıq paleolit düşərgələrini açdığıma və yüksək dağ qurşağında Zar paleolit düşərgəsini tədqiq etdiyimə görə pul mükafatları almışam
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5389389 
Mobil tel. (+994 50) 3666750 
Ev tel. (+994 12) 6558118 
Faks  
Elektron poçtu