Əliyev Elvin Həsən oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad rayonu, Düylün kəndi  
Təvəllüdü 16.04.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5505.02

Arxeologiya

Ordubad bölgəsinin tunc və ilk dəmir dövrü arxeoloji abidələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20


5


 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.” Погребальные памятники восточной части Нахичеванской АР в эпоху бронзы и раннего железа- Махачкала, 2009. Вып. №45.

2. Naxçıvanın arxeoloji tədqiqi tarixindən- Azərbaycan arxeologiyası / Cild 13. Say -№1. Bakı-2010

3. "Древние поселения Ордубада" - Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби /№2 (55) Алматы- 2011

4. The types of burial places concerning bronze and early iron age in Nakhcivan. Harran Universitesi-2013. Şanlı Urfa/ Türkiye

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115   
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6805758 
Ev tel. (+994 12) 5624146 
Faks  
Elektron poçtu elvinaliyev@yandex.ru