Alməmmədov Xəqani İmran oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıŞəki rayonu, Cəfərabad kəndi
Təvəllüdü 26.09.1978
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5505.02

Arxeologiya

Azərbaycanın eneolit dövrü boyalı və boyanaxışlı keramikası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

13


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı EİF/GAM-1-2011-2(4)-26/22/5-M-17
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Azərbaycanın eneolit dövrü boyalı və boyanaxışlı keramikasının öyrənilməsi;

2. Qarabağın arxeoloji abidələrinin elektron qeydiyyatı və xəritələşdirilməsi;

3. Qarabağın erkən əkinçi-maldar tayfalarının mədəniyyətinə aid abidələrin öyrənilməsi;

Elmi əsərlərinin adları 1. Крашенная и расписная керамика Азербайджана эпохи энеолита. Археология Кавказа № 2-3. Тбилиси 2009-2010. Стр. 5-18

2. Результаты атом-абсорбционного анализа крашеной и расписной керамики Азербайджана эпоху энеолита. Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа» (Тбилиси, 25-27 июня 2009 года), Тбилиси, «Меридиани», 2010. Стр. 307-310

3. Similarity and variation in painting motifs of the Chalcolithic and antique pottery of Azerbaijan. International Edelstein Color Symposium, 27-28 February 2011, Shenkar College of Engineering and Design, Ramat-Gan, Israil. Vol., 30

4. Dyestuff analyses and decoration methods of the Chalcolithic painted and dyed pottery of Azerbaijan. Dyes in History and Archaeology Book of abstracts Thirtieth meeting, held at The Enterprise Centre University of Derby, UK October 12 th-15 th 2011 vol. 24

5. Курганы позднего энеолита Союг Булаг в Азербайджане. РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ Издательство: Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр РАН "Издательство "Наука" (Москва)ISSN: 0869-6063 Номер: 1 Год: 2011.cтр.,48-61

6. Археологические исследования «Гарабагской неолит- энеолитической экспедиции» в 2010 году. Azərbaycanda Kültəpə abidəsinin kəşfinin 60 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazın erkən əkinçilik mədəniyyətləri”adlı Beynəlxalq elmi konfransının məqalələr toplusu. Bakı, “Afpoliqraf”, 2012. Стр., 238-247

7. «CВОД АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ГАРАБАХА». I книга. Баку: “Çap Art” Nəşryyat evi, 2016, 448 c.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393649
Mobil tel. (+994 50) 4806665
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5108419
Elektron poçtu xoyski@mail.ru