Hacıyev Asəf Hacı oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə ş.    
Təvəllüdü 29.05.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi (1973) 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, ehtimal nəzəriyyəsi  və riyazi statistika (M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, 1979), fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, ehtimal nəzəriyyəsi  və riyazi statistika (N.Bauman adına Moskva Dövlət Texniki Universiteti, 1992). 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Obyektləri hərəkət edən kütləvi xidmət sistemlərinin stoxastik analizi
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

riyaziyyat

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

riyaziyyat

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 147
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 97 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 46
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı7

5
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Kütləvi xidmət sistemləri üçün tələblərin xidmət anlarını gecikdirən xüsusi idarəetmə funksiyası daxil edilmiş və bu sinifdə kütləvi xidmət sistemləri üçün idarəetmə nəzəriyyəsi yaradılmışdır. İdarə olunabilən kütləvi xidmət sistemlərinin geniş sinfi aşkar olunmuş, tələblərin orta gözləmə müddətini minimumlaşdıran optimal idarəetmə funksiyası tapılmışdır.

2. Naməlum parametrləri artan, xətaları naməlum dispersiyalı, bir nöqtədə ancaq bir müşahidəsı olan regressiya modellərində yayınma vektorunun kovariasiya matrisinin elementlərini qiymətləndirən yeni universal metod yaradılmışdır. Bu metoda əsasən regressiya modellərində naməlum parametrlərin sayını qiymətləndirmək və naməlum funksiya ücün etibarlıq zolağının qurulması göstərilmişdir.

3. Müxtəlif əlifba hərflərinin kompüter klaviaturasında optimal düzülüşü ücün yeni statstik yanaşma təklif olunub. Yanaşmaya əsasən Azərbaycan hərflərinin kompüter klaviaturasında optimal düzülüşü təklif olunub. Optimal düzülüş bu günə qədər mövcud olan düzülüşlərlə müqaisədə əllərə düşən yükü və eyni zamanda tekstlərin yığım vaxtını azaldır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Delays minimizing a waiting time in systems with recurrent scientific ervices. Scand.J.Statist., (1985), 12, p.301-307.

2. Статистические оценки в регрессионных моделях с зависимыми ошибками наблюдений. Теория вероятн. применение., (1989), т.34, No. 4, с.764-768.

3. Estimation of unknown parameters and Construction of a confidence band for unknown functions in regression models. Matematical Sciences, 1995, v.75 , №6, р.42-50.

4. Управление челночными (Шаттл) системами с случайным объемом. Докл. РАН, Математика. (1999), т.380, No.5

5. On a standard placement of Letters of Azeri Alphabetic on Keyboard. Trans. Azerb. National Acad. Sci. ser.Phys.,Mathem.,   Techn.,   2002, v.12, No.2, p.20-25.

6. Control by Delay of a Service Systems. Operation Research, 2002, No.1, p.86-89. Physica-  Verlag,Spinger - Verlag.

7. Линейные регрессионные модели с растущим числом неизвестных параметров. Докл.РАН, Математика. 2004, т.399, No.3.

8. Mathematical theory of regression models with increasing number of unknown parameters. Nonlinear models. Research Report №1, 2004. Lincoln University, Oakland, USA.

9. Statistical Analysis of the Regression Models with İncreasing Numbers of Unknown Parameters. Fern Universitat in Hagen, Seminarberichte aus dem Fachbereich Mathematik, Band 76, 2005.p.133-146.

10. On solving Statistical Problems for the Stochastic Processes by the Sufficient Empirical Averaging Method. Book: Publ. "Birkhauser", Holland, Amsterdam, 2007.

11. Lecture Notes in Electrical Engineering. Volume 241.Proceedings of the Seventh İnternational Conference on Management Science and Engineering Management. Focused on Electrical and İnformation Technology. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2013. v.1, 21541 səh.

12. Risk Analysis in Oil Exploration. İntern. J. Appl. Comp.Mathem., 2013, No.1.

13. Математические модели движущихся частиц и их приложения". LAP LAMBERT Academ.Publishing

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü (1984) - Dəvət olunmuş tədqiqatçı, Kral Texnologiya Universiteti, Stokholm Çalmers Universiteti (Geteborq, İsveç)

(1985) - Dəvət olunmuş professor, Humboldt Universiteti (Berlin)                  

(1985-1989) – M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin doktorantı 

(1989) -  Dəvət olunmuş professor, Lissabon Universiteti (Portuqaliya)

(1990) -  Dəvət olunmuş professor, Viskonsin Universiteti (ABŞ)

(1992) -  Dəvət olunmuş professor, Münhen Universiteti (Almaniya)

(1993-1996) - Dəvət olunmuş professor, Boğazici Universiteti (Türkiyə)

(1999, 2000, 2001) - Dəvət olunmuş professor, Lincoln Universiteti (ABŞ)

(2001, 2003) - Dəvət olunmuş professor, Umea Universiteti (İsveç)

(2003) - Dəvət olunmuş professor , Cənubi Kaliforniya Universiteti (ABŞ, Los-Anjeles)

(2000, 2004) - Dəvət olunmuş professor, Fern Universiteti (Almaniya)

1986-cı ildən ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika üzrə Ümumdünya Bernulli Cəmiyyətinin üzvüdür                   

2001-ci ildə Beynəlxalq Statistika İnstitutunun üzvü seçilib 

2005-2011-ci illər müddətinə Əbdüs Salam adına Nəzəri Fizika Beynəlxalq Elmi Mərkəzinin Senior Associated vəzifəsinə seçilib (Triest, İtaliya)

2004-cü ildə Üçüncü Dünya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib (Triest, İtaliya).

2006 -2008 - Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri. 

2005 - Member of Organizing Committee, 5th Fergana Intern.Conf. Limit theorems.

2006 - Member of Organizing Committee, Intern.Conf. Stability of  Stochastic Processes, 2006, Riga

2007 - Member of the Program Committee, Intern.Conf. PCI2008,  Problems of Cybernetics and  Informatics.

2008 - Foreign member of the Mongolian National Academy of Sciences

2008 - Member of the Program Committee, Intern.Conf. PCI2010, Problems of  Cybernetics and  Informatics.

2009 - Co-chairs of the Program Committee, Intern. Conf.  Management Science and  Engineer. Manag., China, Macao

Pedaqoji fəaliyyəti 1993-cü ildən 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1980 - Azerbaijan Lenin Komsomol Prize Winner on Science and Technique 
İş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutuAZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi 1997-ci ildən AMEA İdarəetmə sistemləri (Kibernetika) İnstitutunda laboratoriya  rəhbəri
2001-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının müdiri
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Birinci (1995-2000), İkinci (2000-2005) və Üçüncü (2005-2010) çağırışları deputatı seçilib, elm və təhsil komissiyasının üzvüdür.
2006-cı ildə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının iki il müddətinə vitse-prezidenti seçilib.
Xidməti tel. (+994 12) 5393869 
Mobil tel .  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5980682 
Elektron poçtu asafhajiyev@gmail.com