Əliyev Vəli Hüseyn oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki r-u, Daşbulaq k.    
Təvəllüdü 20.07.1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, tarix
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5505.02

Arxeologiya

Azərbaycanın tunc dövrü boyalı qablar mədəniyyəti

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5505.02

Arxeologiya

Azərbaycanda orta tunc dövrü

Müxbir üzv seçilməsi

-   tarix

-   ixtisasın adı

2003

arxeologiya
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 296
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 30
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 11 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

     -  fəlsəfə doktorlarının sayı

     -  elmlər doktorlarının sayı

 

15

2
Əsas elmi nailiyyətləri Cənubi Qafqazda və Ön Asiyada yayılmış Kür-Araz erkən tunc dövrü mədəniyyətinin Azərbaycanda eneolit mədəniyyəti əsasında yarandığı müəyyən edilmiş. Azərbaycanda e.ə. II minillikdə erkən şəhərlərin yaranması. Naxçıvan şəhərinin 4000 ilə yaxın tarixə malik olduğunu sübuta yetirmişdir. Gəmiqaya petroqliflərini kəşf etmişdir. Azərbaycanın e.ə. V-I minilliklərdə qədim əhalisinin türk mənşəli olduğunu sübuta yetirmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanın tunc dövrü boyalı qablar mədəniyyəti

2. Azərbaycanın orta tunc dövrü mədəniyyəti. ELM 1991.

3. Naxçıvan. Bakı.2002

4. Gəmiqaya. Bakı. ”Zeynalov və oğulları" 147 səh.

5. Əziz Əliyev böyük alim və görkəmli dövlət xadimidir. "Tarixi şəxsiyyətlər" jurnalı, №32, Bakı, 2015,  səh.26-31

6. “Azərbaycan tarixi” dərslik, VI sinif, az dilində. Bakı ,2015

7. “Qədim dünya tarixi” dərslik, VI sinif ,az dilində. Bakı, 2015

8. “Azərbaycan tarixi” dərslik, VI sinif,, rus dilində. Bakı, 2015

9. “Qədim dünya tarixi” dərslik, VI sinif , rus dilində. Bakı, 2015

10. V.H.Əliyev. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişində Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi. Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı. Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 2016. Səh.12-14

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycanşünaslar birliyinin üzvü

2. Pakistan və Mərkəzi Asiya elmi Asosiyasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 31 il
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Ağsaqqallar şurasının üzvü

Azərbaycan Beynəlxalq Diaspora mərkəzinin elmi rəhbəri, “Miras” mədəni irsin öyrənilməsinə kömək ictimai birliyinin üzvü 

Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı ş., Ü.Hacıbəyov küç. 34 
Vəzifəsi Ümumi tarix kafedrasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5984911
Mobil tel . (+994 50) 3114711 
Ev tel. (+994 12) 4933794 
Faks  
Elektron poçtu v.eliyev36@mail.ru