Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Alışar kəndi   
Təvəllüdü 25.09.1965 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


03.00.20

Helmintologiya

Helmintosid otlaq bitkiləri və baldırğanın toksikoloji qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı


03.00.19

Parazitologiya

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların kompleks helmintofaunasının formalaşma xüsusiyyətləri, mədə-bağırsaq nematodlarına qarşı antihelmint bitkilərin tətbiqi və onların toksikoloji qiymətləndirilməsi”
Müxbir üzv seçilməsi

-          tarix

-          ixtisasın adı

30.06.2014

Biologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 113 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 25
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 12
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


10

1

Əsas elmi nailiyyətləri Antihelmint təsirə malik bitkilərin müəyyən edilməsi, onların asan tətbiq formalarının və toksiki xüsusiyyətlərinin araşdırılması. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların kompleks helmintofaunasının formalaşma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
Elmi əsərlərinin adları 1. Магеррамов С.Г. Распространение гельминтов в зависимости от климатических условий. Ж. Аграрная наука. Москва, 2011, № 7, ст. 32-33, 2 стр.

2. Магеррамов С.Г. Зависимость распространения гельминтов от экологических факторов. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 73 стр.

3. Магеррамов С.Г. Антигельминтные действия растений и их смеси с химическим препаратом. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки Пензенский государственный университет. 2013, № 2, с. 65-69, 5 стр.

4. Məhərrəmov.S.H., Əsədov E., Hüseynov H., Tahirov Ə., Rüstəmli Y. Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri. Naxçıvan “Əcəmi”, 2014, 240 cəh.

5. Study of Treatment Advantage of Medicinal Herbs with Antihelmintic Effect against Neoascariasis. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB) http://www.arcjournals.org/ijrsb/2015_ijrsb_v3-i1.php p. 78-81

6. Naxçıvan Muxtar respublikasının dağlıq ərazilərinin yem bitkiləri (müxtəlif otlar). Bakı, “Elm və Təhsil”, 2015, 222 s.

7. Зависимость распространения гельминтозов от экологических факторов в условиях Нахичеванской Автономной Республики Ж. Аграрная наука. Москва, 2015, № 2, ст. 25-27

8. Use of Essential Oil Derived From Artemisia absinthium L. in Veterinary Seab, 2015 // symposium on euroasian biodiversity, abstract book, p. 99

9. Yovşan-üzərlik qarışığının selikli qişalara yerli təsiri Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, № 3 (68), s. 3-6

10. Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron təhsil şəbəkəsi Azərbaycanda Təhsil Quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar/ Beynəlxalq elmi konfransın mater. Naxçıvan, 2015. Bakı, “Mütərcim”, s. 19-20

11. Naxçıvan Muxtar Respublikasında helmintozların qoyunçuluğa vurduğu iqtisadi zərər və onun qarşısının alınma yolları Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan İqtisadiyyatı //elmi-praktik konfrans mater. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, s. 3-4.

12. Management of Gastroenterostomy Illness with Herbs in Veterinary Practice in Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) International Journal of Veterinary Science Copyright © 2015 - All Rights Reserved -ijvets.com. Inter J Vet Sci, 2015, 4(4): 224-226. //(http://www.ijvets.com/in-press)

13. Ipək yolu ticarət əlaqələrinin Naxçıvanda kənd təsərrüfatının inkişafında rolu Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişaf məsələləri // Beynəlxalq İpək Yolu konfransı. Naxçıvan, “Naxçıvan”, 2015, s. 10-11.

14. Elmin Nəsrəddin Tusi zirvəsi. Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi //Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, s. 3-5

15. Qalxanək-Dirçək bitkilərinin antihelmint təsirləri. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, № 7 (72), s. 3-5

16. Naxçıvanda arıçılıq: ənənələri və perspektivləri. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2015, 256 s.

17. Naxçıvan dövlət universiteti: dünəni və bu günü. Uluslararası veteriner cerrahi kongresi/ bildiri özetleri. Atatürk Üuniversitesi 2016, s. 13-18

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Volqaətrafı regionların ali  təhsil müəssisələrinin biologiya  elmlər seriyası jurnallarının redaksiya kollegiyasının üzvü (2013),

Volqaətrafı regionların ali  təhsil müəssisələrinin biologiya  elmlər seriyası jurnallarının redaksiya kollegiyasının üzvü (2013)

Pedaqoji fəaliyyəti 25 il Naxçıvan Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının “Qabaqcıl təhsil işçisi”döş nişanı (2007)

2. “Əməkdar elm xadimi” (2014) 

İş yeri və ünvanı Naxçıvan Dövlət Universiteti
Vəzifəsi Rektor 
Xidməti tel. (+994 36) 5452366 
Mobil tel . (+994 50) 2278080 
Ev tel. (+994 36) 5457049 
Faks (+994 36) 5457288 
Elektron poçtu salehmaharramov@mail.ru