Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 19.07.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNA), Kimya-texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.06

YMB Kimyası

4-Vinilpiridinin dördlü duzlarının üzvi mühitlərdə tsvitter-ion polimerləşmə mexanizmi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.13

Neft kimyası

Neftçıxarmada tətbiq üçün (met)akril turşusunun suda həll olan səthi-aktiv oksipropilləşmiş oliqomer və polimer törəmələrinin alınması

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


2014

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 391
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 113
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 104 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 
Kadr hazırlığı:

     -  fəlsəfə doktorlarının sayı

     -  elmlər doktorlarının sayı


11

Əsas elmi nailiyyətləri Neft sənayesində tətbiq üçün karbon turşuları, ali alkanollar, aminlər, epoksidlər və aminospirtlər əsasında müxtəlif çeşidli səthi-aktiv maddələrin alınmasının kompleks sxemi işlənib hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. İon mayeləri və onların tətbiqi, Bakı: Elm, 2010, 580 s.

2. Makromonomerlər,Bakı: Elm, 2009, 388 s.

3. Kimyəvi reagentlər və neftçıxarma, Bakı: Elm, 2001, 448 s. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. AMEA NKPİ-nin Elmi Şurasının üzvü (2002-ci ildən)

2. “Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (2003-cü ildən)

3. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun eksperti (2012-ci ildən)

4. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Kimya elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü (1998-2000), elmi katibi (2000-2001; 2003-2005; 2009- indiyə kimi) və sədri (2001-2002) 
Pedaqoji fəaliyyəti İngilisdilli “Xəzər” Universitetinin professoru (1993-cü ildən indiyə kimi)

Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsi YMB Kimyası Kafedrasının professoru (2006-2010)

Bakı Ali Neft Məktəbinin professoru (2013-cü ildən indiyə kimi) 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1. Orta məktəbi bitirərkən gümüş medal – 1967

2. Amerika Bioqrafiya İnstitutunun “Şöhrət” qızıl medalı – 2002

3. Kembric (İngiltərə) Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin gümüş medalı - 2004

4. Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı – 2009

5. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı – 2010 
İş yeri və ünvanı AMEA akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu; Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30 
Vəzifəsi Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel . (+994 50) 3790035 
Ev tel. (+994 12) 3725102 
Faks  
Elektron poçtu z-asadov@mail.ru