az en ru
Azərbaycanda 1995-ci ildə istifadəyə verilmiş ilk veb-sayt
Bu gün
Ana səhifəStrukturİnstitut və təşkilatlar Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası   www.shao.az

Ünvan:

AZ5618, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev ad. qəsəbə

Tel.:

(994 12) 4975268, 5398248,  (994 176) 6-10-02  (Rəsədxana)

Faks:

(994 12) 4975268, 5398248

E-mail:

elay@shao.ab.az , info@shao.az

Direktor:

Əyyub Salah oğlu Quliyev
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
Tel.: (994 12) 4975268,  5390396
Faks: (994 12) 4975268  E-mail: ayyub@dcacs.ab.az

Direktor müavinləri:

Elçin Səfəralı oğlu Babayev
Elmi işlər üzrə və Bakı şəhər bölməsinin rəhbəri
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
Tel.: (994 12) 5398248 (iş), (994 50) 2131459 (mobil),  Faks: (994 12) 4975268, 5398248
E-mail: elay@shao.ab.azebabayev@yahoo.com, URL: http://www.shao.az

Xıdır  Mustafa  oğlu  Mikayılov
Elmi işlər üzrə
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Tel.: (994 2026) 6- 10- 02, (994 51) 7797570
E-mail: xidir.shao@rambler.ru
Faks:
(994 2026) 6- 10- 02

Elmi katib:

Vaqif Mahmud oğlu Xəlilov
Tel.:  (994 2026)  6-10- 04,
E- mail:
xalilov-vaqif@rambler.ru
Faks: (994 2026) 6- 10- 02

Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqamətləri:

- Ulduzlarda qeyri-stasionar proseslərin kompleks tədqiqi;
- Günəş sistemi cisimlərinin fizika və dinamikası;
- Günəş fizikası, Günəş-Yer əlaqələri.

Son beş ildə təşkilatın əldə etdiyi əsas elmi nəticələr:

2000-dən çox ulduzun spektrləri alınmış, emal və təhlil edilmişdir; bir sıra ulduz atmosferlərində periodik dəyişkənliklər aşkar edilmişdir; Günəş atmosferində qeyri-adi dalğavarı hərəkət qeydə alınmışdır; yeni elektron komet kataloqu yaradılmış və onun əsasında komet sistemində indiyədək məlum olmayan effektlər aşkar edilmişdir; bir sıra asteroidlərin kimyəvi tərkibi öyrənilmişdir; Günəş atmosferində qeyri-adiabatik rəqslərin nəzəriyyəsi yaradılmışdır; ionosferdən keçən yüksək tezlikli radio siqnalların ssintilyasiyası və onun Günəş fəallığından asılılığı tədqiq edilmişdir; Günəş fəallığının yeni mexanizmi irəli sürülmüşdür; yeni müşahidə sistemləri və işıqqəbuledicilər yaradılmışdır; 1999-cu ildə tam Günəş tutulması müşahidə edilmişdir; N.Tusinin 800-illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq 8 konfrans keçirilmişdir; 11 kitab və 18 jurnal nəşr edilmişdir.

Təşkilatın tarixi haqqında qısa məlumat:

N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası Azərbaycan EA Fizika İnstitutunun "Astrofizika" Sektoru bazasında 1960-cı ildə yaradılmışdır. Qısa müddətdə yaşayış qəsəbəsi və iş binaları tikilmiş, teleskoplar və digər elmi cihaz və avadanlıqlar quraşdırılmışdır: 2 metrlik teleskop, üfüqi Günəş teleskopu, AZT-8, AST-452, Seys-600 və b.

Təşkilatın işçilərinin ümumi sayı:

150

Təşkilatın struktur bölmələri:

Səma cisimlərinin spektroskopiyası şöbəsi

Səma cisimlərinin fotometriyası və polyarimetriyası şöbəsi

Günəş fizikası şöbəsi

Planet və kiçik səma cisimləri şöbəsi

Müşahidələrin texniki təminatı şöbəsi

Əlaqələndirmə və təşkilat şöbəsi

ŞAR Bakı şəhər bölməsi

 

Elmlər doktorları