az en ru
Azərbaycanda 1995-ci ildə istifadəyə verilmiş ilk veb-sayt
Bu gün

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.

 
Təvəllüdü:

30.01.1941

Təhsili:

Novoçerkassk Politexnik İnstitutu (1964), Rostov Dövlət Universiteti (1966)

Elmi dərəcəsi:

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Elmi rütbəsi:

Professor

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

01.02.04 - Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 340
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 215
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 4
Əsas elmi nailiyyətləri:

Elastik-plastik məsələlərin həlli üçün üsulların işlənməsi. Elastik-plastik dağılma mexanikasının inkişafı. Deformasiya olunan cismin və konstruksiyaların çatların əmələ gəlməsinin və inkişafının modelləşdirilməsi. Elastiklik nəzəriyyəsinin və dağılma mexanikasının tərs məsələlərinin həlli. Çatların inkişafının konstruktiv tormozlanma mexanikasının metodlarının işlənməsi.
 

Kadr hazırlığı:
elmlər namizədlərinin sayı: 83
elmlər doktorlarının sayı: 11
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Разрушение упругих и упруго -пластических тел с трещинами. Баку, Элм, 1984, 124 p.

  2. Dynamic cracks in an elasto-plastic body. Engineering Fracture Mechanics. 1997, v.56, №2, p.249-254.

  3. Cracks with bondings between the lips in bushing of friction couples. Materials Science. v.42, №2, 2006, p.200-209.

  4. Inverse problem of fracture mechanics for a compound cylinder. Mechanics of Solids. 2009, v.44, №1, p.141-173.

  5. Simulation of bridged crack closure in a contact pair bushing. Mechanics of Solids. 2009, v.44, №2, p.232-243.

  6. Periodic Problem of cavity development in viscous media. Fluid Dynamics. 2011, v.46, №2, p.262-269.

  7. Fracture of a burning soild propellant attenuated by a crack-type cavity. Jour. of applied mech. and tech. physics. 2011, v.52, №2, p.141-150. 

Pedaqoji fəaliyyəti:

39 il

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

Nyu-York Akademiyasının həqiqi üzvü

Təltif və fəxri adlar:

SSRİ Nazirlər Sovetinin Elm və Texnika Sahəsində Mükafatı (1983), Əməkdar elm xadimi (2011)

İş yeri və ünvanı:

Az. Texniki Universiteti

Vəzifəsi:

«Texniki mexanika» kafedrasının müdiri

Xidməti tel.:

(994 012) 5391337

Ev tel.:

(994 012) 3722057

Mobil tel.:

(994 050) 3270725

Faks:

 

Elektron poçtu:

mir-vaqif@mail.ru