az en ru
Azərbaycanda 1995-ci ildə istifadəyə verilmiş ilk veb-sayt
Bu gün

İNSTİTUT VƏ TƏŞKİLATLAR


Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi


Fizika İnstitutu
Akad. Ə.Hüseynov adına İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
Radiasiya Problemləri İnstitutu
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Kimya Elmləri Bölməsi


Akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
Akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
Akad.Ə.Quluyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu
Polimer Materialları İnstitutu
Mineral Xammalın Kompleks Emalı Üzrə Xüsusi Konstruktor-Texnologiya Bürosu

 

Yer Haqqında Elmlər Bölməsi


Geologiya və Geofizika İnstitutu
Akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu


Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi


Botanika İnstitutu
Zoologiya İnstitutu
A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
Mikrobiologiya İnstitutu
Mərkəzi Nəbatat bağı
Dendrologiya İnstitutu


Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi


A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
İqtisadiyyat İnstitutu
Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
İnsan Hüquqları İnstitutu
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Folklor İnstitutu
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

 

Aqrar Elmlər Bölməsi

 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Eroziya və Suvarma İnstitutu

E-MAİL

ELANLAR
MƏRDƏKAN DENDRARİSİ